Fagområder

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansens Efterflg. fører sager for borgere og virksomheder om alle typer skatte- og afgiftsretlige spørgsmål ved Skatteforvaltningen som første instans, ved de administrative klageinstanser, dvs. ankenævn og Landsskatteretten, og ved domstolene.

Virksomheden kan tilbyde en mangeårig og bred erfaring indenfor skatte- og afgiftsret,

 • dels fra procesførelse med en overbevisende vinderstatistik.
 • dels fra kursus- og foredragsvirksomhed.
 • dels fra en yderst omfattende skribentvirksomhed, herunder som forfatter eller medforfatter gennem 20 år til Karnovgroups ugentlige udgivelse: Ugens Kommentar, og til ugentlige artikler i Jyllands-Posten, Erhverv Weekend. Vedrørende skribentvirksomhed henvises i øvrigt til V.dk.

Virksomheden har en unik ekspertise indenfor bl.a. områderne:

 • Værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte
 • Næring med salg af fast ejendom
 • Skattefrit salg af ejerboliger og sommerhuse
 • Forældrekøb
 • Skattemæssig omgørelse
 • Aktionærbeskatning
 • Beskatning ved forældrekøb
 • Familiebeskatning
 • Dødsbobeskatning
 • Afgrænsning af erhvervsmæssig virksomhed overfor lønindkomst og hobbyvirksomhed