Forretningsbetingelser / Legal Notice

Legal Notice

Advokatvirksomheden Advotax Advokatfirma ejes og drives af advokat (L) Bodil Christiansen, som en personligt drevet virksomhed, registreret med CVR-nr. 40 36 09 05.

Bodil Christiansen er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet. Som praktiserende advokat er Bodil Christiansen underlagt Advokatsamfundets advokatetiske regler.

Advokatsamfundets advokatetiske regler samt beskrivelse af fremgangsmåden for og reglerne om indgivelse af klage over Advotax Advokatfirma foreligger på Advokatsamfundets hjemmeside på sitet www.advokatsamfundet.dk.

Forretningsbetingelser ses her.

Privatlivspolitik ses her.